mf

URBANE PREROKBE

Življenje v ljubljani leta 2100

razstava Mestni muzej Ljubljana, 27. 1.–15. 4. 2022

Avtorji razstave: Maja Farol (Miran Mohar, Jernej Prijon, Arne Vehovar) in IPoP (Marko Peterlin); Nosilci vsebinskih področij in soavtorji prerokb: Miloš Kosec (bivanje) Petra Vertelj Nared (urbani ekosistem), Tadej Žaucer (mobilnost); Produkcija: Maja Farol v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana; Kustos razstave: dr. Blaž Vurnik; Tekst za razstavo in zloženko: IPoP (Marko Peterlin) in Maja Farol (Jernej Prijon); Ureditev besedila prerokb: Rdeči oblak; Oblikovanje razstave: Maja Farol (Miran Mohar in Arne Vehovar); Oblikovanje keramičnih ploščic: Maja Farol (Darko Pokorn); Realizacija keramičnih ploščic: Rok Oblak in Anja Radović


Prihodnost določajo naša pričakovanja. To, katera vprašanja glede prihodnosti si kot družba zastavljamo danes, usmerja našo pozornost in prioritete ter s tem spreminja prihodnost. To še posebej velja za mesta. Napoved rasti prebivalstva lahko prinese nove soseske, vrtce in šole, napoved rasti prometa pa še več cest ali pa tramvaj. Urbanizem je dejavnost, ki se je razvila iz spoznanja o nujnosti napovedovanja prihodnosti, a se je v zadnjih desetletjih iz vizionarske prakse preobrazila v pragmatično prilagajanje posameznim pobudam v prostoru.

Razstava je namenjena razširjanju zavesti glede pomena dolgoročnega razmišljanja o urejanju prostora. S temami podnebnih sprememb in migracij so vprašanja, povezana z okoljem in posledicami našega načina življenja, prišla v prvi plan in na naslovnice medijev. Počasi se premajhna pozornost, namenjena dolgoročnim vprašanjem, kaže kot kratkovidna politična odločitev in družbena pomanjkljivost.

Oblikovanje pravih vprašanj je proces, ki presega znanje in kreativne sposobnosti posameznikov, posameznih družbenih skupin, strok ali nosilcev moči. Razstava izhaja iz šestih srečanj – t. i. Zborov za prostor – na katerih so vabljeni strokovnjaki z različnih področij razprli ključna pričakovanja glede prihodnosti. Uredniška skupina razstave je nato oblikovala osnutke napovedi, jih ponovno preverila z njimi in ubesedila v »prerokbe«, ki jih je mogoče prebrati na razstavi. A proces s tem ni zaključen. Razstava je tudi platforma, prek katere lahko svoje predloge prerokb prispevajo obiskovalci in javnost.

Projekt Urbane prerokbe nagovarja z besedami. Jezik ima moč, da – bolj kot upodobitve – dopušča prostor fantaziji. Sposobnost predstavljanja drugačnih prihodnosti pa je, kot postaja vedno bolj očitno, nujna za spoprijemanje z izzivi, ki so pred nami.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.