mf

ZBORI ZA PROSTOR

javni dogodki na temo javnega interesa v prostoru

serija desetih javnih dogodkov v obliki zborov organiziranih s strani Maje Farol in IPoP v okviru projekta Mreža za prostor

trajanje: 19.5.2016 – 27.5.20219

- Kaj je javni interes pri oglaševanju v javnem prostoru?

- Kaj je javni interes pri parkirni politiki?

- Kaj je javni interes pri civilnih iniciativah?

- Kaj je javni interes pri turizmu?

- Kako postavljamo spomenike?

- Kaj je javni interes pri stanovanjski politiki?

- Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

- Kako ravnamo z drevjem v mestih?

- Kaj je javni interes pri avtonomni mobilnosti?

- Zakaj naj bodo storitve dostopne peš?

 


Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja skupnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

Društvo Maja Farol in Inštitut za politike prostora – IPoP, sta z zbori želela predvsem omogočiti prostor komunikacije brez stremljenja k doseganju soglasja ali spodbujanju polemične izmenjave mnenj, Cilj zborov je omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi. Izbor tem izhaja iz perečih aktualnih primerov in problemov, ki so širše že prepoznani.

 

1
2
3
4
5
6
7
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.