mf

KASTRE AJDOVŠČINA

projektni natečaj

Lokacija: Ajdovščina
Razpisovalec: ZAPS in Občina Ajdovščina
Leto: 2017
 
Avtorji:

Jure Henigsman

Jernej Prijon

Vid Razinger

Manca Starman

 

Soavtorica krajinske ureditve:

Maja Simoneti

 

soavtorja koncepta osvetlitve:

Mihael Lepšina in Urška Mlinšek; Svetlarna

 


Svetovalci v okviru skupne platforme Maja Farol:

Aidan Cerar
Marko Peterlin

Arne Vehovar
Tadej Žaucer


1. Omejitev motornega prometa – Z novo prometno ureditvijo se, razen za dostavo s časovno omejitvijo in intervencije, osrednje območje Kaster zapre za motorni promet. S tem se javni prostor sprosti za druge rabe in je na razpolago pešcem in kolesarjem.

 

-          2. Javni prostor pod krošnjami – Z novo zasaditvijo dreves, ki so prosto razporejena po prostoru trga,  postane celoten Lavričev trg - plac – res zanimiv za rabo in zadrževanje. Drevesa na trgu ustvarijo prijetno mikroklimo, zasenčijo veliko površino trga in fasadni obod, varujejo pred vetrom in povečujejo doživljajsko pestrost prostora. Debla in krošnje zapolnjujejo praznino velikega trga in prispevajo k strukturiranju prostora na nove, značajsko različne ambiente, ki privlačijo uporabnike in program. Osrednji, nezasajen del trga s svojo svetlo praznino postane posebna zanimivost trga ter središčna točka celotnega območja Kaster, kot je bil nekoč na tem mestu prisoten rimski forum.

 

-          3. Novi programi – S prenovo javnega prostora se bo povečalo zanimanje uporabnikov za dejavnosti v območju in izvajanje dejavnosti v objektih bo oživelo. Vendar pa ima najpomembnejšo vlogo v procesu prenove in oživljanja občinska politika, ki mora prenovo javnega prostora povezati tudi z ukrepi, ki bodo prispevali k razvoju dejavnosti v objektih.  Predlagamo, da občina nadaljuje dobro prakso brezplačnega oddajanja prostorov organizacijam, ki delujejo v javnem interesu in da hkrati zastavi ambiciozen program urejanja stanovanj v praznih objektih območja obdelave ter ga nameni neprofitnemu najemu. S tem bo občina povečala privlačnost za nove in mlajše prebivalce in poskrbela da bo obravnavano območje centra naselja pridobilo pomembne nove uporabnike.

1
2
3
4
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.