mf

ISLAMSKI VERSKO KULTURNI CENTER V LJUBLJANI

javni mednarodni natečaj

lokacija: Ljubljana, Kurilniška ulica
razpisovalec: Islamska skupnost v RS ter Mestna občina Ljubljana
leto: 2011
velikost: 18.200 m2

avtorji
Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a., MA(RCA)
Ana Destovnik, abs. arh.

soavtorji koncepta:
doc. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a., MA(BIA)
Miran Mohar, akad. slik.
Borut Vogelnik, akad. slik. spec.

sodelavci:
Jure Henigsman, štud. arh.
Primož Kastelic, štud. arh.
Lovrenc Košenina, abs. arh.
Ajda Primožič, abs. arh.

 

svetovalci
izvedenka za islamsko arhitekturo: dr. Azra Akšamija
urbanizem: Marko Peterlin, u.d.i.a.
gradbene konstrukcije: Ivan Avguštin, u.d.i.g.
strojne instalacije: Jana Kotar Ilijaš, u.d.i.s.

PDF


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.