mf

NOV POSLOVNI KOMPLEKS ELES

javni natečaj

NOV POSLOVNI KOMPLEKS ELES
javni natečaj

lokacija: Beričevo, Dol pri Ljubljani
razpisovalec: ELES ter ZAPS
leto: 2010
velikost: 13.300 m2

avtorji:
Nena Gabrovec, u.d.i.a.
Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a., MA(RCA)
Marko Vidmar, u.d.i.a.

soavtorji:
Lovrenc Košenina, štud. arh.
Jan Opeka, abs. arh.
Ajda Primožič, abs. arh.

soavtorja koncepta:
Miran Mohar, akad. slik.
Borut Vogelnik, akad. slik. spec.

svetovalci:
urbanizem: Marko Peterlin, u.d.i.a.
gradbene konstrukcije: Ivan Avguštin, u.d.i.g.
tehnologija električnih omrežij in sistemov vodenja: Ivan Iveta, u.d.i.e.

PDF


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.