mf

NUK II

mednarodni javni natečaj

lokacija: Ljubljana
razpisovalec: Min. za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ZAPS
leto: 2012
velikost: 20.000 m2

avtorji arhitekture
Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger u.d.i.a.,
Mima Suhadolc, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a.
Lovrenc Košenina, abs. arh.
Anja Petek, štud. arh.
Maja Ražem, štud. arh.

soavtorji koncepta:
Aidan Cerar, univ. dipl. soc.
Miran Mohar, akad. slik.
Marko Peterlin, u.d.i.a.
Borut Vogelnik, akad. slik. spec.
Tadej Žaucer, u.d.i.a.

sodelavec:
Luka Savič, štud. vizualnih umetnosti

svetovalci
svetovalka za bibliotekarstvo: Roža Kek
svetovalec za gradbene konstrukcije: Edvard Štok, u.d.i.g.

PDF


NUK II – JAVNI PROSTOR
Bistvena značilnost univerzitetne knjižnice je javnost prostorov, ki privablja uporabnike z bivalnim ugodjem, raznovrstno uporabo in dostopnostjo. Javnost objekta omogočajo in izražajo predvsem ustrezen javni predprostor, smiselna prehodnost objekta z javnimi potmi ter vizualno povezovanje interiera s kvalitetno okoliško mestno strukturo.

NUK II – POUDAREK
Narodna knjižnica, ki je varuh narodne pisne duhovne dediščine, je v samem bistvu prostor hrambe. Skladišče knjižnice je v natečajnem projektu oblikovano kot zaprta visokotehnološka stavba,  ki kot stolp s pretežno zaprto fasado, predstavlja sporočilo na nivoju mesta. V merilu okoliških javnih prostorov je stolp zgolj delno zaznan v ozadju nižjega javnega dela objekta.

NUK II – PREPLET
Kakšna naj bo stavba, ki združuje programe dveh po naravi tako različnih knjižnic? Predlagana rešitev je stavba, ki izhaja iz njene dvojne narave. Združuje nizko, uličnemu prostoru prijazno, prehodno in vizualno odprto podobo z v jedru visoko, zaprto formo osrednjega skladišča. Stavba knjižnice je hkrati živahen javni prostor in tiha zakladnica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.