mf

NOVA SODNA STAVBA V LJUBLJANI

javni natečaj, posebno priznanje

lokacija: Masarykova cesta, Ljubljana
razpisovalec: Ministrstvo za pravosodje in ZAPS
leto: 2007
velikost: 60.000 m2

avtorji:
doc. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a. , MA(BIA);
Jure Grohar, abs. arh;
Andraž Intihar, abs. arh.;
Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.;
Jernej Prijon, u.d.i.a.;
Vid Razinger, u.d.i.a.;
Arne Vehovar, u.d.i.a. MA(RCA)

svetovalci:
Miran Mohar – koncept;
Biba Muhič Gomazelj, u.d.i.a.– požarna varnost;
dr. Peter Skuber u.d.i.g. – gradbene konstrukcije;
Matjaž Zupan, u.d.i.f. – gradbena fizika

sodelavci:
Anja Vidic, stud. arh. (prostorski rač. model)
Peter Grmek, štud. arh. (prostorski rač. model),
Luka Ločičnik štud.arh. (maketa)

PDF


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.