mf

STANOVANJSKO NASELJE BORŠT

vabljeni urbanistični natečaj, deljeno 1. mesto

lokacija: Boršt, Kromberk pri Novi Gorici
razpisovalec: Euroinvest d.o.o.
leto: 2008
območje: 1,7 ha

Avtorji:
Vid Razinger u.d.i.a.,
Jernej Prijon, u.d.i.a.,
Marko Peterlin, u.d.i.a.,
doc. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a. , MA(BIA),
Jure Kozin , u.d.i.a. ,
Blaž Vegelj, abs.arh.,
Marko Vidmar, u.d.i.a.

sodelavci in svetovalci:
prostorske predstavitve : Špela Kokalj, u.d.i.a.
urbana sociologija: Aidan Cerar, univ. dipl. soc

PDF


Gradnja individualnih stanovanjskih hiš - Kljub razmeroma majhnim načrtovanim površinam stanovanjskih enot in kljub precejšnjemu predvidenemu številu enot, smo predvideli postavitev izključno individualnih hiš. Zasnova, ki bi vključevala večstanovanjske objekte, po naši oceni predstavlja preveč urbano rešitev, ki bi do neke mere zanikala prednosti, ki jih omogoča izbrana lokacija. Razlog, da se nekdo odloči za življenje v tem naselju, je gotovo možnost življenja v lastni hiši v direktnem stiku z prijetnim naravnim okoljem.

Velike skupne površine namenjene druženju in srečevanju - Cilj zasnove naselja je ob primernem številu stanovanjskih hiš doseči čim večje uporabne skupne površine naselja. Želeni cilj je dosežen z ureditvijo hiš na skrbno funkcionalno zasnovanih in zato bolj kompaktnih parcelah. Manjše individualne parcele pa omogočajo ureditev velikih skupnih površin. Skupne površine, s katerih imajo vse hiše neposreden vhod, omogočajo obilo načinov skupne uporabe.

Sodelovanje kupcev hiš pri načrtovanju rabe skupnih površin naselja - Pravilen pristop h gradnji takšnega stanovanjskega naselja je široko zastavljen participativen pristop k urbanističnemu in arhitekturnemu načrtovanju, v katerem investitor, javne službe, lokalna skupnost in potencialni končni uporabniki skupaj sodelujejo v procesu načrtovanja. Skupne površine v naselju in njihova raba v predlagani natečajni rešitvi niso dokončno oblikovalsko določene, temveč smo zasnovali prostor, ki bo predvsem omogočal različne oblike skupne rabe – igrišča, prostor za piknik, bazen, vrtički, igrišče za košarko,… Konkretne odločitve, kateri programi bodo urejeni in na kateri skupni površini, pa se sprejme v procesu odločanja, pri katerem bi nujno morali sodelovati tudi bodoči stanovalci.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.