mf

PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

mednarodni javni urbanistični natečaj, deljena 2. nagrada

lokacija: Ljubljana
razpisovalec: MOL, partnerji Šmartinska in ZAPS
leto: 2008
območje: 228 ha

avtorji:
Marko Peterlin u.d.i.a.,
Tadej Žaucer u.d.i.a,
Vid Razinger u.d.i.a,
Jernej Prijon u.d.i.a,
Meta Petrič abs. kraj. arh. ,
Mojca Gruden u.d.i.oec.

svetovalci:
koncept : Miran Mohar
urbana sociologija: Blaž Križnik, u.d.i.a.
ekoremidiacija: Jaka Razinger, u.d.biol.
urbanizem: Aleš Prijon, u.d.i.a.

svetovalci:
urbanizem: Marko Peterlin, u.d.i.a.
gradbene konstrukcije: Ivan Avguštin, u.d.i.g.
tehnologija električnih omrežij in sistemov vodenja: Ivan Iveta, u.d.i.e.

izdelava prostorskih predstavitev:
Špela Kokalj, u.d.i.a.

PDF


PREMIK V KULTURI MOBILNOSTI - Vse ključne politike v povezavi z urbanim razvojem zaradi različnih razlogov poudarjajo nujnost spremembe kulture mobilnosti v evropskih mestih. Območje Partnerstva Šmartinska lahko kot pomemben generator prometa ključno pripomore k uresničitvi premika v kulturi mobilnosti v Ljubljani. V izhodišču zasnove je zato omogočanje spremembe potovalnih navad. Izmed treh glavnih načinov dnevnih potovanj, to je z avtom, peš ali s kolesom, ter z javnim prevozom, je potrebno na različne načine spodbujati razvoj drugih dveh, medtem ko potovanja z avtom spodbude ne potrebujejo. Zaradi središčne lege območja Partnerstvo Šmartinska imajo veliko možnost za uspeh ukrepi, ki omogočijo ugodne pogoje za potovanja po dnevnih opravkih s kolesom ali peš, kar je v tesni povezavi z razvojem privlačnega in povezanega javnega prostora. Obenem je zaradi vloge območja v širšem prostoru mesta, regije in države pomembno spodbuditi tudi korenito preobrazbo celotnega sistema javnega potniškega prometa v mestu in v regiji.

JAVNI PROSTOR KOT NOSILEC IDENTITETE OBMOČJA - Javni prostor, ki ljudi privlači, je pogoj za varnost, uspešno lokalno gospodarstvo, družabno življenje, posledično pa tudi za javno podobo območja. Ljudje si želijo živeti v območjih s privlačnim javnim prostorom, zato je tudi vrednost nepremičnin v takih območjih znatno višja. Zasnova natečajne rešitve zato temelji na povezanem omrežju javnih prostorov, med katerimi dominira velik osrednji park, ki je glavni nosilec nove identitete območja. Širšemu območju severo-vzhodnega dela Ljubljane omogoča povsem novo kvaliteto. Območje Partnerstva Šmartinska bo prepoznano kot tisto, ki omogoča življenje in delo v parku, kar je redka in zelo cenjena kakovost v mestih. Pojavnost parka je mogoče videti in občutiti skoraj v vseh delih območja. Predstavlja gonilo pomenske preobrazbe območja iz industrijskega in nakupovalnega območja v osrednje mestno območje. Poleg osrednjega parka in povezave v zeleni sistem mesta so predvsem v socialnem smislu vsaj pomembni tudi trgi in ulice, ki se nizajo vzdolž glavnih peš osi, in ki tudi ob robu osrednjega parka tvorijo ambiente lokalnega značaja.

URBANA PRENOVA KOT PROCES - Urbana prenova območja Partnerstvo Šmartinska bo dolgotrajen proces. Izkušnje iz podobnih primerov prenove po Evropi kažejo, da je čas izvajanja tovrstnih projektov merljiv v desetletjih. Izziv za natečajno rešitev je torej kako omogočiti odzivanje na spremembe, ki bodo skozi tako dolgo obdobje gotovo vplivale na uresničevanje projekta, obenem pa ohraniti vse bistvene kvalitete dogovorjene zasnove. Prvi del odgovora je v zasnovi natečajne rešitve, ki ostaja prilagodljiva na tak način, da se v tej fazi ukvarja le s tistimi elementi rešitve, ki jih je nujno opredeliti, podrobnejše rešitve pa prepušča kasnejšim fazam projekta. Po drugi strani jasno izraženi ključni poudarki zasnove, kot npr. velik osrednji park, omogočajo prilagajanje podrobnosti zasnove, ne da bi se izgubile njene bistvene kvalitete. Drugi del odgovora se tiče načina uresničevanja natečajne rešitve. Bolj kot sprejet prostorski načrt je za uresničitev urbanih projektov pomembna stalna aktivna koordinacija vseh ključnih akterjev, ki pri njih sodelujejo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.