mf

PARTNERSTVO CELOVŠKA

javni urbanistični natečaj, 2. nagrada

lokacija: Ljubljana
razpisovalec: MOL, Partnerji in Zaps

Leto: 2011

območje: 43 ha

avtorji:
Urban Jeriha, u.d.i.a., Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.,
Marko Peterlin, u.d.i.a., Meta Petrič, u.d.i.k.a.,
Jernej Prijon, u.d.i.a.., Vid Razinger u.d.i.a.,
Arne Vehovar, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a.

pdf


Zelena četrt
Osnovno vodilo zasnove je temeljito spremeniti značaj območja in s tem povečati njegovo bivalno privlačnost in vrednost. Iz neizrazitega, suburbaniziranega območja, ki ga obvladujejo avtomobili, se območje z novimi gradnjami in prenovo spremeni v eno prvih zelenih četrti v mestu. Čert postane prepoznaven del mesta, dvigne se vrednost nepremičnin in poveča privlačnost za nove investicije.


Urbana prenova
Območje Partnerstva Celovška obravnavamo kot območje urbane prenove. Za celovito preobrazbo predvidevamo sklop načrtovalskih, ekonomskih in družbeno socialnih ukrepov. Urbana prenova je proces, ki ga je treba spodbujati in usmerjati, in v katerega je treba od vsega začetka vključiti vse deležnike, od lastnikov nepremičnin, lokalnih prebivalcev do drugih uporabnikov prostora ter novih investitorjev.

 

Nova mobilnost
Spremembe potovalnih navad so ključne za spremembo značaja območja v zeleno četrt. Prebivalci tega območja imajo vse možnosti, da na delo in po dnevnih opravkih, namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Zaradi bližine Celovške ceste, ki bo v prihodnosti nosilka zmogljivega javnega potniškega prometa, ter postajališča gorenjske železnice je dostopnost območja utemeljeno načrtovati na javnem potniškem prometu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.