mf

SPOMENIK ŽRTVAM VSEH VOJN

javni natečaj

Lokacija: Ljubljana, Kongresni trg
Razpisovalec: Zaps in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Leto: 2013
 
Avtorji:
Borut Vogelnik, akad. slik. spec.,
Jernej Prijon, u.d.i.a..,
Nejc Vasl, abs. arh.
 
Svetovalci v okviru skupne platforme Maja Farol:
Aidan Cerar, univ. dipl. soc.,
Tadej Glažar, doc. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a., MA(BIA),
Miran Mohar, akad. slik.,
Marko Peterlin, univ. dipl. ing. arh.,
Mima Suhadolc, univ. dipl. ing. arh.,
Tadej Žaucer, , univ. dipl. ing. arh.

Izdelava prostorskih predstavitev:
Lovrenc Košenina, abs. arh.

PDF

Izbor pomanjšanega modela Plečnikovega parlamenta za osrednjo skulpturo spomenika izhaja iz realne povezovalne moči, ki jo ima v naši družbi njegova podoba. Simbolni kapital naložen v projektu parlamenta omogoča družbeno poenotenje glede ključnih vprašanj – kaj nas povezuje, kaj so smiselni projekti preteklosti in kaj projekti za prihodnost.
 
Natečajni predlog umestitve modela Plečnikovega parlamenta, ali Katedrale svobode kot jo je imenoval sam, temelji na uvidu, da je Plečnikov projekt slovenskega parlamenta postal eden najmočnejših povezovalnih simbolov naše družbe. Prostor parlamenta obljublja združitev in preseganje nasprotij, ki generirajo vojne in žrtve, katerih spominjanju je načrtovani spomenik posvečen. Hkrati je Plečnik ena ključnih narodovih umetniška figur 20. stoletja o čemer obstoja nesporno družbeno soglasje. Zaradi njegove hkratne lokalne in evropske dimenzija je v teh časih dodatno aktualen vzor.

V pomanjšani izvedbi, ki je predvidena v natečajnem predlogu, dobi sicer monumentalno zamišljen parlament dimenzije, ko prehaja iz merila objekta v merilo skulpture. Parlament, ki predstavlja materializacijo družbene pomiritve in dogovora, je hkrati projekcija v prihodnost. Umestitev modela parlamenta ob enega osrednjih ljubljanskih trgov, predstavlja skupno zavezo, da se v prihodnosti Plečnikov parlament izvede kot dejanski projekt, s čimer bo projekt sprave realiziran


1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.