mf

MUZEJ XX STOLETJA BERLIN

idejni natečaj

Lokacija: Berlin
Razpisovalec: Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SPK)
Leto: 2015
 
Avtorji:
Urša Kranjc
Jernej Prijon
Vid Razinger
Gaja Trbižan
Nejc Vašl
Arne Vehovar

Svetovalci v okviru skupne platforme Maja Farol:
Ariana Furlan Prijon
Tadej Glažar
Miran Mohar
Borut Vogelnik
Tadej Žaucer


Ključno vprašanje, ki ga predstavlja umestitev novega muzeja je – Kako intervenirati v prostoru med tremi znamenitimi modernističnimi arhitekturnimi spomeniki na način, da intervencija ne bi negirala njihove lege in umestitve, hkrati pa bi reševala urbane probleme, ki jih modernistična umestitev teh spomenikov povzroča.
Predlagana rešitev predlaga umestitev arhitekturno/krajinske strukture, ki združuje značilnosti parkovne ureditve in objekta.
Park - Po eni strani je predlagana struktura park s povsem transparentnim parterjem. Ta nudi  preglednost (varnost in vizure/pogledi) in omogoča prosto prehajanje preko območja. Notranja jasa je odprt, prijeten in uporaben javni prostor ter hkrati že del novega Muzeja 20. st. S parkovnim karakterjem objekt ne konkurira okoliškim objektom, temveč predstavlja njihovo zeleno ozadje in prostor od koder lahko te spomenike opazujemo.
Objekt - struktura z jasno definiranimi robovi, z ostrim obrezovanjem drevesnih krošenj po obodu, dobi maso in vlogo gradbene strukture. Ta tvori po svojem obodu jasno definirane javne prostore.
Program muzeja je deljen na horizontalno umeščene razstavne prostore in spremljevalne dejavnosti vertikalno nanizane v spremljevalnem objektu. Zaprti razstavni prostori so v celoti locirani pod zemljo. Del razstavnih prostorov je tudi jasa v parterju. Vsi ostali prostori (servisni, komunikacije, pisarne, restavracija,....) so locirani v ozkem  objektu postavljenem na zahodni rob območja.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.