mf

SPLOŠNO

 

Blagovna znamka Hiše Maja Farol predstavlja kakovostne načrte družinskih hiš. Razvili smo sisteme načrtov hiš ter v sodelovanju s projektivnim podjetjem Prima d.o.o. organizirali izdelavo projektov hiš po čim bolj dostopnih cenah.

 

Odprta arhitektura je pobuda, ki želi k prizadevanjem za kakovostnejše grajeno okolje in višjo kulturo bivanja pritegniti čim širši krog projektantov in naročnikov družinskih hiš. Načrte Odprte arhitekture je dovoljeno kopirati, razširjati in svobodno prirejati ter hkrati spoštovati pravice njenih avtorjev. Naš namen je spodbuditi uporabo kakovostnih arhitekturnih rešitev za vsakdanjo rabo, pospešiti njihovo izmenjavo in s tem pomnožiti kreativni potencial za njihov nadaljnji razvoj. Intenziviranje izmenjave in uporabe kakovostnih idej in rešitev prispeva k dvigu splošne prostorske kulture, ki je edino dolgoročno zagotovilo za kakovostnejše grajeno okolje.

PROJEKTI

Razen kjer je izrecno opredeljeno drugače, je vsebina spletnih strani Maja Farol avtorsko delo članov gibanja in je na voljo za nadaljnjo uporabo pod pogoji licence Copyleft.

Uporaba znaka in drugih grafičnih simbolov Maja Farol ni dovoljena brez predhodnega privoljenja.

Nadaljnja uporaba projektov in drugih vsebin spletne strani Maja Farol mora prispevati k izboljšanju kakovosti grajenega okolja in višji kulturi bivanja. Projekti arhitekture Maja Farol so na voljo za nadaljnjo uporabo in predelavo pod naslednjimi pogoji:

  1. Pri nadaljnji uporabi projekta je treba navajati izvorni projekt Maja Farol in morebitne ostale avtorje projekta.
  2. Projekti, nastali na osnovi izvornih projektov Maja Farol, morajo biti na voljo pod enakimi pogoji kot izvorni projekti Maja Farol.
  3. O vsaki nadaljnji uporabi projekta je treba poslati obvestilo na kontaktni naslov gibanja Maja Farol.
 
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.