mf

ZAKAJ MAJA FAROL?

 

Vodilo gibanja Maja Farol je zavedanje, da vsaka nova hiša pomembno sooblikuje okolje, v katerem je zgrajena. Pri projektiranju in gradnji se povežejo navade in želje stanovalcev, znanje projektantov in gradbincev ter danosti in omejitve, ki jih določa okolje. Če je povezava uspešna, hiša okolje obogati, če ni, ga osiromaši.

GLAVNE PREDNOSTI HIŠ MAJA FAROL

PREDVIDLJIVOST: Naročnik si že na samem začetku izbere zasnovo, ki mu v grobem najbolj ustreza. Tako ima svoj bodoči dom razgrnjen pred seboj ves čas projektiranja. Rezultat je predvidljiv in vendar raznolik.

 

PRILAGODLJIVOST: Vsaka hiša je na začetku tip in na koncu unikat, prilagojen željam naročnika in lokaciji, na kateri stoji. Prilagoditev poteka v okviru logičnih kategorij, kakršne so npr. volumen hiše, notranja razporeditev ali dodani elementi.

 

TRAJNOST: Hiše Maja Farol so grajene iz klasičnih naravnih materialov, kot so opeka, omet in les. Ti so obstojneši od tistih, ki se uporabljajo pri montažni gradnji in nudijo prijetnejše bivanje. Klasično grajena hiša v nasprotju z montažno počasneje izgublja svojo vrednost, kar prinaša prednosti pri zavarovanju nepremičnine.

 

CENA IN ČAS: Pomembne prednosti nove vrste projektiranja so nižja cena projektov in hiš ter njihova hitra dosegljivost. Prilagoditev zasnove naročniku običajno traja od tri do pet tednov, projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje na osnovi prilagojene zasnove pa se pripravi v štirih tednih.

 
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.